Boekjaar/-periode bepalen op basis van (boek)datum subsidiemutatie

In de Parameters Projecten (MPRPAR) is in het onderdeel Subsidies het veld Boekjaar/-periode bepalen op basis van (boek)datum subsidiemutatie toegevoegd (submodule Subsidies). Hiermee kun je aangeven of bij de verwerking van de besteedbare en toegekende subsidies (functies VBBSUB en VTKSUB) het boekjaar en de -periode automatisch bepaald moeten worden op basis van de (boek)datum van de betreffende subsidiemutaties.

Wanneer je voor deze optie kiest, heb je de mogelijkheid om de boekdatum per subsidieregel aan te passen zolang deze nog niet is verwerkt. Zo niet, dan geef je bij de genoemde verwerkingsfuncties het boekjaar en de -periode zelf in.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.07