Betaalbaarstelling in status kunnen terugzetten

In de functies voor Betaalbaarstellen Betaaladvies (MBSTAB en MAUTBB) is de actie Betaalbaarstelling na aanmaken betaalbestand in status terugzetten toegevoegd. Deze actie kunt u gebruiken wanneer het betaalbestand is geweigerd door de bank. De status van de betaalbaarstelling wordt teruggezet naar Gefiatteerd. Hierna kunt u wijzigingen aanbrengen in de betaalbaargestelde posten (betaalbaarstelling wel eerst defiatteren). Vervolgens kunt u de betaalbaarstelling opnieuw fiatteren en een nieuw betaalbestand aanmaken.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.19