Via de metasearch functies zoeken op omschrijving in vreemde taal

Werkt u met het systeem in een andere taalversie? Dan kunt u voortaan via de metasearch ook zoeken op de omschrijving van een systeemfunctie in die andere taal. Voorwaarde hierbij is dat bij de gebruiker (MGEBRU) in het onderdeel Algemene gegevens het veld Taal op de vreemde taal is ingesteld en dat er een vertaling van de functienaam aanwezig is.

(AllSolutions wordt standaard uitgeleverd met Nederlands en Engels als systeemtaal. Wanneer u een andere taalversie wilt gebruiken, kunt u de gewenste vertalingen zelf toevoegen via de functie Talen (MTALEN).)

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.09