Kolom ‘Werkelijk gekoppeld’ bij transactieregels beschikbaar

Bij de functie Inlezen Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) worden de transactieregels automatisch gekoppeld aan inkoop- of verkoopfacturen. In de browser met Transactieregels Elektronisch Bankafschriften (MAFTRN) kunt u aan de kolommen Herkende debiteur/crediteur/grootboekrekening en Herkend factuurnummer zien waaraan de regel automatisch is gekoppeld. Ter verduidelijking is nu ook een kolom Werkelijk gekoppeld in de browser toegevoegd om aan te geven waaraan de transactieregel werkelijk is gekoppeld. Op die manier heeft u alle relevante informatie in beeld, waar u voorheen diverse shortcuts moest gebruiken om te raadplegen waaraan de regel werkelijk is gekoppeld. Deze kolommen worden automatisch aan de standaard weergaven van de transactieregels toegevoegd. Heeft u eigen weergaven in deze browser aangemaakt, dan kunt u deze kolommen zelf hieraan toevoegen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.18