Registratie werkkostenregeling toegevoegd

Per 1 januari 2015 is het zo ver. Dan worden alle bedrijven in Nederland verplicht om gebruik te maken van de nieuwe werkkostenregeling (WKR). Het is vanaf dan niet langer mogelijk te kiezen voor de oude regeling; iedereen gaat verplicht over op de werkkostenregeling. Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot het vastgestelde percentage van 1,2% van de totale fiscale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Deze jaarlijkse vrije ruimte mag concern breed worden getrokken.

In deze versie is AllSolutions hierop aangepast. U kunt bij de Grootboekrekeningen (MRKSCH) aangeven of het een rekening voor werkkosten betreft. Alle mutaties op een dergelijke rekening krijgen automatisch het kenmerk ‘Werkkosten’. Bij de Historische mutaties (shortcut) is het met de actie Wel/geen werkkosten nog mogelijk om het kenmerk ‘Werkkosten’ aan of uit te zetten. Dit veld wordt overigens pas getoond als het kenmerk ‘Werkkosten’ bij de bijbehorende grootboekrekening ‘aan’ staat. U kunt deze zelf naar keuze aan de gewenste weergave(n) toevoegen.

Via een filter in de browser kunt u de werkkosten eenvoudig in beeld brengen. Dit filter is ook aanwezig in de functie Informatie Historische Mutaties (IRKSCH). Met dit filter kunt u de mutaties die betrekking hebben op de werkkostenregeling in kaart brengen voor het berekenen van uw vrije ruimte. Daarnaast kunt u vanuit deze betreffende weergaven zelf een grafische rapportage over de werkkosten opbouwen die aansluit bij uw eigen specifieke situatie.

In het grootboek worden de kosten altijd exclusief BTW vastgelegd. Voor de werkkostenregeling moet u de vergoedingen en verstrekkingen echter inclusief BTW als uitgangspunt nemen. Hierbij is onderkent dat dit administratief moeilijk te realiseren is. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft daarom aangegeven dat uw onderneming straks met de inspecteur kan afspreken dat u (bij het berekenen van het bedrag dat u tot de vrije ruimte moet rekenen) uitgaat van de gemiddelde BTW-druk over de verschillende voorzieningen uit de vrije ruimte.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.15