Meer inzicht in aan elkaar gerelateerde dossiers

In deze versie is het mogelijk om Dossiers (MDOSSI) aan elkaar te relateren door bij een dossier een Gerelateerd dossier vast te leggen. Met een defaultconstructie kunt u diverse velden van het gerelateerde dossier overnemen. De shortcut Gerelateerde dossiers in de browser met Dossiers (MDOSSI) geeft u inzicht in de dossiers die aan elkaar gekoppeld zijn. Op deze manier heeft u meer inzicht in dossiers die aan elkaar verwant zijn en/of raakvlakken met elkaar hebben.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.19