Extern machtigingskenmerk vastleggen

Elke incassomachtiging krijgt bij het aanmaken automatisch een machtigingskenmerk in AllSolutions toegewezen. Dit machtigingskenmerk bestaat uit het debiteurnummer, gevolgd door een machtigingsvolgnummer. Wanneer de machtigingsadministratie door een externe instantie (bijvoorbeeld StudieLink) of in een ander systeem wordt uitgevoerd, is er sprake van een extern machtigingskenmerk. Vanaf deze versie heeft u de mogelijkheid om bij de incassomachtiging ook het externe machtigingskenmerk vast te leggen en te beheren. Wanneer er een extern machtigingskenmerk aanwezig is, heeft dit binnen SEPA-opdrachtbestanden altijd prioriteit boven het machtigingskenmerk van AllSolutions.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.06