Selectie op BIK-code verwijderd

In deze versie is de verouderde functie voor de BIK-codes komen te vervallen, omdat deze gegevens niet meer worden gebruikt. In het Overzicht Actuele Ledenstand (POVACT), het Overzicht Opvoer Leden (POVOPV) en het Overzicht Afvoer Leden (POVAFV) zijn daarom de selectiemogelijkheden op BIK-code verwijderd.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.08