Terugzetten van documenten bij verwijderde records mogelijk

Vanaf deze versie worden documenten die bij een bepaald record zijn gearchiveerd, niet meer definitief uit het documentenarchief verwijderd als u het bijbehorende record verwijderd. Wanneer u bijvoorbeeld een pagina verwijderd (uit de functie MPAGIN), dan worden de gekoppelde documenten niet meer definitief uit het systeem verwijderd, maar naar een apart archief in het systeem verplaatst. Met de functie Terugzetten Documenten (MBACUP) kunt u deze documenten dan weer terughalen.

In de Parameters Document Management (MBDPAR) kunt u bij het onderdeel Automatische verwijdering in het veld Aantal maanden verwijderde documenten bewaren aangeven hoe lang u de betreffende documenten wilt bewaren. Vult u hier geen aantal in, dan worden de verwijderde documenten nooit verwijderd.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.19