Hyperlinks toegevoegd in de functie ‘Acties’

Vanaf deze versie zijn in de functie Acties (MAKTMA) hyperlinks toegevoegd voor telefoonnotities (MTELNO) en bezoekrapporten (MBEZAK). Dit betekent dat u in alle acties waarbij telefoonnoties en/of bezoekrapporten zijn opgenomen, via een hyperlink snel en gemakkelijk naar de bijbehorende gegevens kunt navigeren (mits u voor deze functies geautoriseerd bent).

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.09