Veld ‘Niet verwerkte uren’ bij uurbudgetten toegevoegd

In de tabel waarin de uurbudgetten zijn opgeslagen (ab03), is het veld ‘Niet verwerkte uren’ (nv-uur) toegevoegd. In dit veld is het aantal uur dat is geregistreerd en nog niet is verwerkt, opgeslagen. U kunt dit veld zelf in de gewenste weergaven opnemen. Op deze manier heeft u niet alleen inzicht in de uren die al zijn verwerkt, maar ook in de uren die nog in de ‘pijplijn’ zitten.

De uurbudgetten vindt u standaard in de volgende functies:

  • Eigen Medewerkergegevens (MPREIG) – shortcuts Budgetten per activiteit en Verlofbudgetten
  • Informatie Budgetten Medewerkers (per activiteit) (IBGTAC)
  • Informatie Normjaartaken Medewerkers (INJTMW) – shortcuts Budgetten per activiteit en Verlofbudgetten
  • Medewerkers (MPERSO) – shortcuts Budgetten per activiteit en Verlofbudgetten
  • Verlofbudgetten Medewerkers (MBGTVA)

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.12