Nieuw! Medewerker vastleggen bij vast actiefdeel

Vanaf deze versie kun je bij de Vast Actiefdelen (MVADLN) eventueel ook een medewerker registreren. Op deze manier kun je vastleggen aan welke medewerker het vast actiefdeel in gebruik is gegeven. Dit is bijvoorbeeld handig voor de registratie van uitgegeven laptops, mobiele telefoons en eventuele andere bruikleenartikelen, die aan medewerkers worden verstrekt.

Om deze informatie gemakkelijk te kunnen raadplegen, is in de functie Medewerkers (MPERSO) de shortcut Vast actiefdelen toegevoegd. Via deze nieuwe shortcut heb je direct inzicht in de artikelen die aan de geselecteerde medewerker in gebruik zijn gegeven.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.12