Elektronische bankafschriften: verbetering koppeling incassoposten

In de elektronische bankafschriften hanteren de banken diverse transactiecodes. Om de automatische koppeling van incassoposten te verbeteren is in de functie Banken (Euro-betalingen binnen SEPA-zone) (MBNKST) onder de groep ‘Automatische incasso – SEPA’ het veld Transactiecode(s) voor automatische koppeling incasso postentoegevoegd. In dit veld kunt u één of meerdere transactiecodes invullen die de bank hanteert voor incassotransacties. Bij het inlezen van het elektronisch bankafschrift kan AllSolutions de transactieregels die betrekking hebben op incassoposten, dan gemakkelijker herkennen en koppelen. Tevens controleert het systeem dan of alle incassoposten van het aangeboden incassobestand in het elektronisch bankafschrift voorkomen.

Wanneer u hiervan gebruikt wilt maken, vult u in dit veld een waarde in met het volgende formaat: ‘TTTT’ bij één incassotransactiecode of ‘TTTT,TTTT,…’ bij meerdere incassotransactiecodes (gescheiden door een komma, zonder spaties). Voor de duidelijkheid, de letters ‘T’ vormen een voorbeeld. Dit zijn niet de codes die u hier kunt invullen.
Let op: Elke bank hanteert haar eigen transactiecodes. Deze kunnen ook incidenteel door de bank worden gewijzigd!

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.10