Meer flexibiliteit met extra instelling in alert ‘Te fiatteren inkoopfacturen’

Met alerts kunt u personen automatisch attenderen op uit te voeren werkzaamheden (via de Alert Monitor en via e-mail) ter bewaking en ondersteuning van de workflow.

Bij de alert Te fiatteren inkoopfacturen (kr010) is de instelling ‘Vanaf – t/m status fiattering’ toegevoegd. Met deze instelling kunt u aangeven welke inkoopfacturen u wilt laten intellen. Dit geeft u meer flexibiliteit in het gebruik van deze alert. U kunt nu bijvoorbeeld instellen dat de alert de ‘uitgestelde’ inkoopfacturen niet meer telt. Dit zijn de inkoopfacturen waarbij door de fiatteur is aangegeven dat deze later gefiatteerd moet worden.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.01