Nieuwe informatiebrowser Ziekteverzuim

Met de nieuwe functie Informatie Ziekteverzuim (o.b.v. Ziekmeldingen) (IZKVRZ) heeft u inzicht in het verzuimpercentage, de ziekmeldingsfrequentie en het aantal ziekmeldingen (zowel per periode als gecumuleerd). De cijfers worden berekend op basis van de geregistreerde ziekmeldingen. U kunt de informatie naar keuze raadplegen op bedrijfs-, afdelings- en medewerkersniveau.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.06