Meerdere voorzieningen per subproject/projectfase vastleggen

Wanneer de gerealiseerde kosten en/of opbrengsten uit de pas lopen met de voorgecalculeerde kosten en/of opbrengsten, dan is het mogelijk een voorziening op een subproject (MPRSUB) of projectfase (MPRFAS) te treffen via de shortcuts Voorziening kosten en Voorziening opbrengsten. Vanaf deze versie kun je bij een subproject of projectfase meerdere onverwerkte voorzieningen vastleggen. Dit geeft je mogelijkheid om per bedrag(regel) aan te geven waarvoor de voorziening is bedoeld. Daarmee is beter te herleiden hoe het voorzieningenbedrag is opgebouwd.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.03