Gekoppelde werkorders bij urenverwerking automatisch gereed melden

Bij de Parameters Helpdesk (MWDPAR) is in het onderdeel ‘Afsluiten’ het veld ‘Gekoppelde werkorder na urenverwerking automatisch technisch en administratief gereedmelden’ toegevoegd. U kunt dit veld gebruiken om de werkorders die zijn ontstaan uit een helpdeskmelding, automatisch bij het Verwerken van Uren-/kostenverantwoording (VVSERV) gereed te melden. Het gaat hierbij dan om werkorders waarvan de bijbehorende helpdeskmelding al is afgesloten.

Bij het afsluiten van de helpdeskmelding kunt u aangeven of de bijbehorende werkorder ook afgesloten moet worden. Als er nog uren op de werkorder verantwoord moeten worden, heeft u nu de optie om de helpdeskmelding al af te sluiten en de werkorder open te laten staan. Wanneer in de Parameters Helpdesk het nieuwe veld aan staat, wordt de werkorder bij het Verwerken van Uren-/kostenverantwoording (VVSERV) automatisch technisch en administratief gereed gereed gemeld zodra er uren op de werkorder verantwoord zijn. Hiermee voorkomt u dat de werkorders open blijven staan en handmatig afgesloten moeten worden.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.22