Nieuw veld correctiefactor bij medewerkers die tijdens het jaar in dienst of uit dienst gaan

Vanuit de medewerker (MPERSO) kunt u de normjaartaak beheren. In het onderdeel Correctie is het veld Correctiefactor toegevoegd. Dit veld is alleen van toepassing als u in kalenderjaren werkt. Het veld geeft de verhouding weer tussen het aantal werkdagen dat een medewerker in een planningsjaar NIET in dienst is ten opzichte van het aantal werkdagen in het betreffende planningsjaar. Door de correctiefactor in het formulier ter informatie te tonen (met daarachter de bijbehorende berekening) kunt u gemakkelijker te herleiden hoe de correctie wordt bepaald.

De groep correctie is alleen gevuld als een medewerker tijdens het (plannings)jaar in dienst komt of uit dienst gaat. Voor de overzichtelijkheid wordt het onderdeel Correctie daarom voortaan alleen getoond als dit voor de medewerker van toepassing is.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.06