Declaratie boeken met kostendrager verbeterd

Bij de Declaratiecodes (MDCLCD) kun je instellen of je de bijbehorende declaraties met een kostendrager wilt laten boeken. Als er bij de declaratiecode meerdere kostendragers zijn gekoppeld, dan geeft de declarant bij de declaratie aan welke kostendrager van toepassing is.

In deze versie is aan de combobox met kostendragers de optie ‘leeg’ (‘-‘) als initiële waarde toegevoegd. Op deze manier is de declarant verplicht om bewust de juiste kostendrager voor zijn declaratie te selecteren.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.03