Bij ‘Nacalculeren Projecten’ controle op jaar/periode laatste projectmutatie toegevoegd

Bij het nacalculeren van projecten (VPRNAK) is het veld Periode nacalculatie mag niet voor periode laatste projectmutatie liggen toegevoegd. Wanneer het nieuwe veld is geactiveerd mag de bij het nacalculeren opgegeven combinatie van jaar/periode niet voor het jaar/de periode van de laatste mutatie liggen. Met andere woorden: Projecten die mutaties hebben met een latere jaar/periode dan opgegeven in het formulier, worden dan niet meegenomen in de nacalculatie.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.08