Automatisch vrijgeven documenten na 7 dagen

Zodra een gebruiker een document in bewerking heeft, is het voor anderen tijdelijk niet mogelijk ditzelfde document te bewerken. Dit is zichtbaar bij het document in de kolom ‘In gebruik door’. Zodra het document is aangepast en opgeslagen kan de gebruiker deze weer vrijgeven. (Daarnaast worden wijzigingen in het document ook pas effectief zodra het document is vrijgegeven.)

In de Parameters Document Management (MBDPAR) kun je in het veld Aantal dagen tot automatische vrijgave document aangeven na hoeveel dagen een document automatisch alsnog wordt vrijgegeven, wanneer een gebruiker deze actie vergeet. Als je hier echter geen waarde invult, worden documenten nooit automatisch vrijgegeven.

We hebben geconstateerd dat in diverse klantomgevingen deze instelling inderdaad niet is gevuld. Daarom wordt deze parameter tijdens de upgrade automatisch op 7 dagen gezet als in je omgeving geen waarde voor automatische vrijgave aanwezig is. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat wijzigingen die in een document zijn aangebracht, altijd na een bepaalde termijn effectief worden.

(Op sjablonen is deze instelling overigens niet van toepassing. Deze worden nooit automatisch vrijgegeven.)

Deze informatie behoort tot de volgende release: 20.0.03