Verbeterde synchronisatie verzendadres met bezoekadres relatie

Als de debiteur aan een relatie is gekoppeld en u werkt met een centraal adressenbestand, dan wordt het bezoekadres van de relatie automatisch gesynchroniseerd met een verzendadres. Deze synchronisatie is in deze versie verbeterd. Voortaan wordt automatisch opgeslagen welk verzendadres gesynchroniseerd moet worden (standaard is dit het eerste verzendadres).

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.20