Zoeknaam op maat vastleggen bij aanmaken nieuwe relatie vanuit webwinkelbestelling

Het is mogelijk om bij het verwerken van een webwinkelbestelling direct een nieuwe relatie (persoon) aan te laten maken, als deze nog niet in de database aanwezig is. En wanneer een persoon namens een bedrijf een bestelling plaatst (veld Bedrijfsnaam is ingevuld), kunnen er in dit geval twee relaties worden aangemaakt: 1 organisatie (of bestuur of school) en 1 persoon. Hierbij wordt deze persoon direct ook als contactpersoon bij de organisatie geregistreerd.

In deze versie is in de webwinkel-bestelling (MWPSHP) een tweede veld Zoeknaam aan het onderdeel ‘Relatie’ toegevoegd. Dit nieuwe veld wordt getoond als bij de webwinkel-bestelling een bedrijfsnaam is opgegeven. Dit geeft je de mogelijkheid om nu voor beide aan te maken relaties een zoeknaam vast te leggen. (Voorheen was dit alleen voor de persoon mogelijk.)

Het nieuwe veld zoeknaam wordt automatisch gevuld met de eerste 16 posities van de eerder opgegeven bedrijfsnaam. De gebruiker die de webwinkel bestelling controleert, kan deze zoeknaam echter nog aanpassen. Op deze manier is het mogelijk om gericht op te geven welke zoeknaam je voor de nieuwe relatie wilt hanteren. Bij het verwerken van de webwinkel-bestelling wordt vervolgens de nieuwe relatie van het type Organisatie, School of Bestuur aangemaakt.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.02