Vrije velden bij declaraties

Vanaf deze versie is mogelijk om bij de Declaraties (MDECLA) gebruik te maken van de vrije velden-functionaliteit. Dit betekent dat u zelf eigen velden in het formulier met de declaratiegegevens kunt toevoegen. Deze vrije velden kunt u definiëren met de functie Velden (MVVVLD). Met de actie Vrije velden instellen (in het part Applicatiebeheer aan de rechterkant) voegt u deze vervolgens toe aan het formulier. Ook de functies Controleren Declaraties (MCONDC) en Fiatteren Declaraties (MDCFIA) zijn hierop aangepast.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.05