Normuren per (selectie van) medewerker(s) kunnen verwerken

Met de functie Verwerken Planningsjaren (VPLNJR) is het mogelijk om de normuren voor een nieuw ingevoerd planningsjaar (MPLNJR) of eventuele aanpassingen in de norm- en/of verlofuren van een bepaald planningsjaar door te verwerken naar de normjaartaken van de betreffende medewerkers. In deze versie is in de verwerkingsfunctie de selectie ‘Vanaf – t/m medewerker’ toegevoegd. Dit geeft u de mogelijkheid om eventuele wijzigingen gericht per (selectie van) medewerker(s) te verwerken.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.04