Detaillering ‘Medewerkersniveau’ bij informatiebrowser verzuimuren

Met de functie Informatie Ziekteverzuim (o.b.v. Urenregistratie) (IURVRZ) heeft u inzicht in het verzuimpercentage (zowel per periode als gecumuleerd). De cijfers worden berekend op basis van de geregistreerde uren (afwezigheidsuren van type ‘Verzuim’). U kunt de informatie naar keuze raadplegen op bedrijfs-, afdelings- en medewerkersniveau. Het laagste detailleringsniveau is in deze versie nieuw toegevoegd.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.06