Nieuw! Gedetailleerde logging REST API

In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) is in het onderdeel Algemeen het veld Gedetailleerde logging REST API toegevoegd. Wanneer je dit veld activeert, worden extra gegevens geplaatst in het log-bestand van de REST API  (restapi.log). Dit bestand kun je in de functie Eventlogs (IEVENT) raadplegen. Op deze manier zijn ook de acties die via de REST API worden uitgevoerd, herleidbaar.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.05