Nieuw! Aan-/Afmelden voor Mailings op basis van mailingcodes

Wanneer je een e-mail mailing vanuit AllSolutions verstuurt, kon je tot nu toe twee links in de e-mail opnemen waarmee de geadresseerde zich kon afmelden voor mailings per e-mail. Via deze links kon een ontvanger zich tot nu toe afmelden voor één specifieke mailing of voor alle mailings. In dit laatste geval werd bij de relatie/contactpersoon vastgelegd dat de persoon helemaal geen mailings (per e-mail) meer wil ontvangen. Het veld Mailingwijze bij de relatie/contactpersoon wordt dan op Alleen per post of Geen mailing gezet (afhankelijk van hoe het veld oorspronkelijk gevuld was).

Om een ontvanger de mogelijkheid te bieden om zich ook gericht voor een mailing aan of af te melden, is in deze versie de nieuwe functie Aan-/Afmelden voor Mailings (MAAMAI) toegevoegd. In dit formulier kan de geadresseerde zelf aangeven welke mailings deze (niet meer) wil ontvangen. Het voordeel van deze nieuwe functie is dat de persoon zich voortaan vanuit één formulier voor meerdere mailingen kan aan- of afmelden.

De nieuwe functie kun je – net als andere functies – opnemen in een gebruikersmenu of op het extranet/intranet. Bij het starten van de functie wordt gecontroleerd of de gebruiker een rol op ‘Relatie’ en/of ‘Contactpersoon’ heeft. De instellingen voor de mailings worden dan voor deze relatie automatisch opgehaald. De persoon moet hiervoor dus ingelogd zijn in de omgeving.

Inrichten formulier Aan-/Afmelden voor Mailings

De nieuwe functie wordt gevuld op basis van Mailingcodes (MMAILG). Hier kun je nu bij elke mailingcode aangeven of je deze wilt aanbieden op het formulier ‘Aan-/afmelden voor mailings’ en zo ja, op welke positie in de lijst. Goed om te weten: Na de upgrade zal het veld ‘positie’ bij alle mailingcodes in jullie omgeving leeg zijn. Dit betekent dat er nog geen mailingcodes in de functie voor het aan- of afmelden voor mailings worden getoond. Wanneer je de nieuwe functionaliteit wilt gebruiken, is het nodig om bij de gewenste mailingcodes het tonen te activeren door het veld die de positie in de lijst bepaalt, in te vullen.

Wanneer je een positie invult die al in gebruik is voor een andere mailingcode, dan worden de mailingcodes vanaf deze positie ‘doorgeschoven’. Dit betekent dus dat de mailingcode wordt tussengevoegd op de ingevulde positie in het aan- en afmeldformulier.

Nieuwe afmeldlink opnemen in het e-mailformulier

Bij een mailing-run per e-mail kun je vervolgens de link <!—hLinkFormulierMailingen-->> in het e-mailformulier opnemen. Via deze link komt de geadresseerde direct terecht in het nieuwe formulier voor het Aan-/Afmelden voor Mailings (MAAMAI). Deze hoeft hiervoor dan niet ingelogd te zijn in de omgeving.

Koppeling met Tripolis

Via de koppeling met Tripolis worden voortaan twee afmeld-links met de mailingadressen meegestuurd:

  • Voor het aan- of afmelden voor mailings via de gelijknamige nieuwe functie
  • Voor het afmelden voor alle mailings

Na de upgrade kun je deze links naar keuze zelf in het e-mailformulier in Tripolis opnemen (zodra je een nieuwe mailing-run naar Tripolis exporteert).

Wanneer je een e-mailmailing vanuit Tripolis verstuurt, is het niet mogelijk om een link voor het afmelden voor een specifieke mailing op te nemen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.02