Inplannen buiten planperiode

Bij de Parameters Capaciteitsplanning (MKPPAR) is het veld ‘Inplannen buiten planperiode’ toegevoegd. Dit veld is van toepassing op de maand- of weekplanning van uren. Hiermee kunt u instellen of u het plannen van uren buiten de planperiode (start- en einddatum planning) wilt toestaan. Wanneer u hiervoor kiest, wordt bij het plannen van uren buiten de planperiode direct de start- en einddatum van de planning aangepast. Hiermee wordt het wijzigen van de planningsperiode eenvoudiger.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.08