Tekst in bevestigingsscherm online inschrijving per cursus instellen

Het is mogelijk om het cursusaanbod op de website aan te bieden, waarbij relaties zich online kunnen inschrijven voor een cursus. De online aanmeldingen worden hierbij automatisch verwerkt in de cursusadministratie.

Bij de Parameters Projecten (MPRPAR) kunt u instellen welke tekst u wilt tonen op het bevestigingsscherm dat verschijnt nadat het aanmeldformulier is opgeslagen. U kunt hierbij onderscheid maken tussen een definitieve inschrijving en een deelnemer die op de wachtlijst is geplaatst.

Vanaf deze versie kunt u bij de Cursussen (MCURSU) afwijkende teksten voor het bevestigingsscherm vastleggen. Wanneer u bij een cursus afwijkende teksten heeft ingevuld, worden deze teksten gebruikt in plaats van de teksten uit de parameters. Dit geeft u meer flexibiliteit om op maat te kunnen aangeven welke teksten u op het bevestigingsscherm wilt tonen.

Daarnaast is het nu ook mogelijk om de (ingevoerde) velden uit het aanmeldformulier terug te laten komen in de tekst op het bevestigingsscherm. Op het aanmeldformulier kunt u met de actie ‘Veldnamen tonen’ (applicatiebeheer) de codes van deze velden zichtbaar maken. De codes die u wilt gebruiken, plaatst u vervolgens in het tekstveld voor het bevestigingsscherm tussen dubbele haken met ‘veld:’ ervoor. De naam van de deelnemer kunt u bijvoorbeeld opnemen met [[veld:pc05.naam]].

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.15