Categorieën

Koppeling met e-mail marketing pakket MailBlue

Met e-mail marketing bereik je een zo groot mogelijk groep met mensen op een efficiënte manier. Bijvoorbeeld om contact te onderhouden met leden, relaties of bestaande klanten. Of om nieuwe producten en/of diensten te promoten.

Vanaf versie 24.0.04 biedt AllSolutions een koppeling met het e-mailmarketing pakket MailBlue. Hiermee heb je de mogelijkheid om mailinggegevens uit AllSolutions over te zetten naar MailBlue. En kun je – op basis van de gemaakte selectie van CRM-gegevens in AllSolutions – vanuit MailBlue gepersonaliseerde en geïndividualiseerde e-mail marketing campagnes maken en versturen.

Mailing-runs uitvoeren

In de Mailing-runs (MMAILP) is bij het aanmaken van een nieuwe e-mailmailing in het veld Mailing per e-mail vanuit de optie MailBlue aanwezig. Hiermee geef je aan of je de mailingadressen bij het uitvoeren van de mailing-run automatisch wilt laten overzetten naar MailBlue.

Vanuit de Mailing-runs (MMAILP) of met de functie Uitvoeren Mailing-runs (PMAMER) voer je de mailingadressen uit naar MailBlue. Op basis hiervan worden in MailBlue automatisch contactpersonen aangemaakt en wordt een specifieke mailinglijst samengesteld. Als een mailing(-run) al eerder naar MailBlue is overgezet, wordt in MailBlue een tweede mailinglijst toegevoegd met een volgnummer.

Het daadwerkelijk versturen van de e-mail mailing verzorg je dan verder vanuit MailBlue. In MailBlue kun je per verzonden e-mail campagne inzien welke ontvanger de e-mail heeft geopend. Ook kun je daar zien welke e-mails niet zijn aangekomen (bounces).

Afmelden voor mailings

Vanuit de wet op de telecommunicatie is het vereist om de ontvanger van de e-mail de mogelijkheid te bieden zich af te melden voor toekomstige mailings. Wanneer je jouw mailing-run vanuit AllSolutions uitvoert naar MailBlue worden voor iedere geadresseerde twee afmeldlinks meegestuurd. In MailBlue kun je deze afmeldlinks naar keuze opnemen in de footer van je e-mail mailing. MailBlue gebruikt deze afmeldlinks dan bij het versturen van de mailing.

Afmelden voor mailings (op basis van mailingcode)

Een ontvanger heeft allereerst de mogelijkheid om zich gericht voor een mailing(code) af te melden. Dit gebeurt in AllSolutions in de functie Aan-/Afmelden voor Mailings (MAAMAI). Via de afmeldlink komt de geadresseerde direct in dit formulier terecht. Deze hoeft hiervoor niet ingelogd te zijn in de omgeving. In het formulier kan de geadresseerde zelf aangeven welke mailings hij (niet meer) wil ontvangen. De persoon kan zich vanuit dit formulier ook direct voor meerdere mailing(codes) afmelden.

Het afmeldformulier wordt gevuld op basis van Mailingcodes (MMAILG). Hier kun je bij elke mailingcode aangeven of je deze wilt aanbieden op het formulier ‘Aan-/afmelden voor mailings’ en zo ja, op welke positie in de lijst. Wanneer je een positie invult die al in gebruik is voor een andere mailingcode, dan worden de mailingcodes vanaf deze positie ‘doorgeschoven’. Dit betekent dus dat de mailingcode wordt tussengevoegd op de ingevulde positie in het aan- en afmeldformulier.

Zorg ervoor dat publieke gebruiker geautoriseerd is voor de functie Aan-/Afmelden voor Mailings (MAAMAI) om toegang tot deze functie zonder inlog mogelijk te maken.

Afmelden voor alle mailings

Een geadresseerde kan zich ook in een keer voor alle mailings afmelden. Wanneer de ontvanger klikt op de hierbij behorende afmeldlink meldt hij zich vervolgens direct af in AllSolutions. Hij ontvangt hierbij de volgende melding in het scherm:

“Hartelijk dank voor uw reactie. U heeft zich uitgeschreven voor alle mailings die per e-mail worden verstuurd.”

In geval van een afmelding wordt automatisch bij de relatie/contactpersoon vastgelegd dat de persoon geen mailings (per e-mail) meer wil ontvangen. Het veld Mailingwijze bij de relatie/contactpersoon wordt dan op Alleen per post of Geen mailing gezet (afhankelijk van hoe het veld oorspronkelijk gevuld was). Bij het genereren van een nieuwe e-mail mailing worden deze relaties dan niet meer geselecteerd.

Belangrijk om te weten is dat de afmeldlink 31 dagen geldig is. (Hiervoor wordt dezelfde procedure gehanteerd als wanneer je e-mail mailings vanuit AllSolutions zelf verstuurd.) Het advies is dan ook om de mailing-run pas naar MailBlue te exporteren op het moment dat je de mailing ook daadwerkelijk wilt versturen. Wanneer de geldigheidstermijn van de afmeldlink is verlopen, ontvangt de relatie de volgende melding in het scherm:

“Hartelijk dank voor uw reactie, maar helaas kan deze niet meer worden verwerkt.
U kunt dit venster sluiten.”

Koppeling activeren?

Wil je gebruik maken van de koppeling met MailBlue? Neem dan contact op met jouw consultant bij AllSolutions. (Aan het gebruik van MailBlue zijn kosten verbonden.)

Via deze link kun je bij MailBlue eventueel een proefaccount aanvragen als demo. Als je besluit een overeenkomst met MailBlue aan te gaan, is het belangrijk je ook een verwerkingsovereenkomst met MailBlue afsluit. En dat je bij het aangaan van het contract aangeeft dat jouw data opslag in Europa moet gebeuren.