Categorieën

Aanmaken van een etiketformulier

Etiketformulieren worden gebruikt bij het printen van etiketten voor een reeks te versturen etiketformulieren. De etiketten worden afgedrukt via Microsoft Word. Als etiketformulier leg je dan ook een sjabloon vast dat is opgesteld in Microsoft Word. In het sjabloon kun je de volgende velden opnemen:

Etiketformulieren toevoegen in AllSolutions

In de functie E-mailformulieren (MFORME) beheer je de gegevens van de etiketformulieren. Deze functie vind je in het gebruikersmenu onder Basis ->Uitvoer.

Met de +knop boven in het scherm maak je een nieuw e-mailformulier aan.

  • Etiketformuliercode: Hier vul je een afkortingscode voor het formulier in (maximaal 4 tekens, alfanumeriek).
  • Omschrijving: Hier vul je een korte omschrijving van het e-mailformulier in.
  • Bestandsnaam sjabloon: Met de knop +Toevoegen kun je het etiketformulier in de lijst met bestanden selecteren en uploaden.

Functieoverzicht

De etiketformulieren spelen een rol in de volgende functies:

  • Afdrukken Etiketten Abonnementen (PABETI)
  • Afdrukken Etiketten Crediteuren (PKRETI)
  • Afdrukken Etiketten Debiteuren (PDBETI)
  • Afdrukken Etiketten Medewerkers (PAPETI)
  • Formulieren (MFORMC)
  • Uitvoeren Mailing-runs (PMAMER)