Categorieën

Aanmaken van een briefformulier voor een mailing

Briefformulieren spelen een rol in de functie Uitvoeren Mailing-runs (PMAMER). Bij het uitvoeren van een mailing per post kun je het briefformulier opgeven dat je wilt gebruiken. Dit formulier vormt het sjabloon voor het document met de brieven. De brieven die ontstaan na samenvoeging met de relatiegegevens, worden uitgevoerd in Microsoft Word. Als briefformulier leg je dus ook een sjabloon vast dat is opgesteld in Microsoft Word.

Het versturen van een mailing-run vanuit AllSolutions is niet mogelijk zonder dat er een brief- of een e-mailformulier is gedefinieerd. Eventueel kun je voor een mailing-run wel een adressenbestand als merge-file exporteren.

De briefformulieren maak je aan en beheer je in de functie Briefformulieren (MFORMB). In het Word-sjabloon kun je de volgende velden opnemen:

Sjabloon aanmaken in Word (.docx-bestand)

Voorbeeld van een briefformulier:

<<naam>>
<<straat>> <<nummer>> <<appendix>>
<<postcode>>  <<plaats>>

Beste <<voornaam>>,

<<Brieftekst>>

Met vriendelijke groet,
…………

Brieftekst bij de mailing-run opgeven

Bij het aanmaken van de Mailing-run (MMAILP) kun je in het veld Tekst voor brief/e-mail de tekst invoeren die je in de brief wilt opnemen. In het briefformulier neem je het veld <<Brieftekst>> hiervoor op.

Briefformulieren aanmaken in AllSolutions

In de functie Briefformulieren (MFORMB) beheer je de gegevens van de briefformulieren. Deze functie vind je in het gebruikersmenu onder Basis ->Uitvoer.

Met de + knop boven in het scherm maak je een nieuw briefformulier aan.

  • Briefformuliercode: Hier vul je een afkortingscode voor het formulier in (maximaal 4 tekens, alfanumeriek).
  • Omschrijving: Hier vul je een korte omschrijving van het briefformulier in.
  • Bestandsnaam sjabloon: Met de knop +Toevoegen kun je het Word-sjabloon (brief met samenvoegvelden) in de lijst met bestanden selecteren en uploaden.