Categorieën

Afmelden voor (e-mail) mailings

In Nederland is sinds 1 oktober 2009 anti-spam wetgeving van kracht, vastgelegd in de Wet Telecommunicatie. Dit betekent onder andere dat je van relaties/klanten toestemming moeten hebben om ze per e-mail te mogen benaderen. Daarnaast moet een relatie zich kunnen afmelden voor een specifieke e-mail mailing of voor alle e-mail mailings waarvoor hij/zij staat ingeschreven.

Wanneer je een e-mail mailing vanuit AllSolutions verstuurt, kun je hiervoor drie links opnemen waarmee de geadresseerde zich kan afmelden voor mailings per e-mail. Dit is overigens alleen mogelijk wanneer uw omgeving extern via het internet te benaderen is.

  • < !--hToken1--> : Afmelden voor deze specifieke mailing
  • < !--hToken2--> : Afmelden voor alle toekomstige mailings
  • <!—hLinkFormulierMailingen-->> : Afmelden voor mailings (op basis van mailingcodes)

Afmelden voor een specifieke e-mail mailing

Bij de eerste variant wordt bij ontvangst van een afmelding via de link automatisch bij de relatie/contactpersoon vastgelegd dat de persoon de betreffende e-mail mailing niet meer wil ontvangen. Wanneer in de toekomst dezelfde mailing-run nogmaals wordt uitgevoerd, wordt deze relatie/contactpersoon niet meer geselecteerd. Per relatie/contactpersoon kun je via de shortcut Gestopte mailings raadplegen voor welke e-mail mailings de persoon zich heeft uitgeschreven.

Afmelden voor mailings (op basis van mailingcodes)

Een ontvanger heeft ook de mogelijkheid om zich gericht voor een mailing(code) af te melden. Via de link <!—hLinkFormulierMailingen-->> komt de geadresseerde direct terecht in het formulier voor het vastleggen van de Mailingvoorkeuren (MAAMAI). De persoon hoeft hiervoor dan niet ingelogd te zijn in de omgeving. In het formulier kan de geadresseerde zelf aangeven welke mailings deze (niet meer) wil ontvangen. De persoon kan zich vanuit dit formulier direct voor meerdere mailing(codes) afmelden.

De functie kun je – net als andere functies – ook opnemen in een gebruikersmenu of op het extranet/intranet. Bij het starten van de functie wordt dan overigens gecontroleerd of de gebruiker een rol op ‘Relatie’ en/of ‘Contactpersoon’ heeft. De instellingen voor de mailings worden dan voor deze relatie automatisch opgehaald. De persoon moet hiervoor dan dus wel ingelogd zijn in de omgeving.

Inrichten formulier Mailingvoorkeuren

Het afmeldformulier wordt gevuld op basis van Mailingcodes (MMAILG). Hier kun je bij elke mailingcode aangeven of je deze wilt aanbieden op het formulier ‘Mailingvoorkeuren’ en zo ja, op welke positie in de lijst. Wanneer je een positie invult die al in gebruik is voor een andere mailingcode, dan worden de mailingcodes vanaf deze positie ‘doorgeschoven’. Dit betekent dus dat de mailingcode wordt tussengevoegd op de ingevulde positie in het formulier voor het vastleggen van de mailingvoorkeuren.

Afmelden voor alle toekomstige e-mail mailings

Bij de derde variant wordt bij afmelding via de link automatisch bij de relatie/contactpersoon vastgelegd dat de persoon helemaal geen mailings (per e-mail) meer wil ontvangen. Het veld Mailingwijze bij de relatie/contactpersoon wordt dan op Alleen per post of Geen mailing gezet (afhankelijk van hoe het veld oorspronkelijk gevuld was). Belangrijk om te weten is dat de afmeldlink 31 dagen geldig is.

Wanneer de ontvanger klikt op de afmeldlink ontvangt hij de volgende melding in het scherm:

“Hartelijk dank voor uw reactie. U heeft zich uitgeschreven voor alle mailings die per e-mail worden verstuurd.”

Wanneer de geldigheidstermijn van de afmeldlink is verlopen, ontvangt de relatie de volgende melding in het scherm:

“Hartelijk dank voor uw reactie, maar helaas kan deze niet meer worden verwerkt.
U kunt dit venster sluiten.”

Voorbeelden

Voorbeeld van gebruik in een HTML e-mailsjabloon:

Ik wil mij graag <a href="<!--hToken1-->">afmelden voor deze nieuwsbrief.

Dit levert in de nieuwsbrief de zin ‘Ik wil mij graag afmelden voor deze nieuwsbrief.’
Waarbij afmelden een linkje is waarmee de afmelding geregeld wordt.

In een tekstsjabloon werkt bovenstaande voorbeeld niet.
Dan kan beter hToken direct in de tekst geplaatst worden:

U kunt zich afmelden voor deze nieuwsbrief via deze link:<!--hToken1-->

Hoe je de afmeldingslinkjes kunt opnemen in een e-mail nieuwsbrief of mailing is beschreven in Aanmaken van een brief of e-mailformulier voor een mailing.