Categorieën

Terugzetten van documenten bij verwijderde records

Documenten die bij een bepaald record zijn gearchiveerd, worden niet definitief uit het documentenarchief verwijderd als u het bijbehorende record verwijderd. Wanneer u bijvoorbeeld een pagina verwijderd (uit de functie MPAGIN), dan worden de gekoppelde documenten niet definitief uit het systeem verwijderd, maar naar een apart archief in het systeem verplaatst. Met de functie Terugzetten Documenten (MBACUP) kunt u deze documenten dan weer terughalen.

In de Parameters Document Management (MFORMC) kunt u bij het onderdeel Automatische verwijdering in het veld Aantal maanden verwijderde documenten bewaren aangeven hoe lang u de betreffende documenten wilt bewaren. Vult u hier geen aantal in, dan worden de verwijderde documenten nooit verwijderd.

Documenten die handmatig uit het documentenarchief zijn verwijderd, kunt u ook met de functie Terugzetten Documenten (MBACUP) terughalen. In deze functie is de actie Document opnieuw koppelen toegevoegd. Deze actie kunt u gebruiken als u een document wilt terugzetten waarvan het bijbehorende record is verwijderd. Met deze actie kunt u document direct aan een andere entiteit koppelen.