Categorieën

‘Spelregels’ voor doorsturen van bestanden per e-mail

In de strijd tegen phishing e-mails worden ontvangende mailservers steeds strenger in het beoordelen van de e-mails die zij accepteren en doorlaten. Dit heeft consequenties voor het doorsturen van bestanden vanuit je omgeving.

In browsers met documenten/bestanden kun je via de actie Document mailen deze doorsturen naar andere personen. Hierbij heb je de keuze om een eigen afzendernaam en afzender e-mailadres in te vullen. Dit is gebonden aan spelregels om te waarborgen dat de e-mail goed kan worden afgeleverd bij de geadresseerde en niet wordt geweigerd/bounced.

Dit betekent dat je alleen een afzender e-mailadres kunt opgeven dat overeen komt met het maildomein dat als afzender e-mailadres in de Bedrijven/Afdelingen (MBDRAF) of de Parameters AllSolutions (MZZPAR) staat ingesteld. Geef je een e-mailadres op dat niet tot dit domein behoort? Dan volgt een melding:

Op deze manier worden de juiste omstandigheden gecreëerd om de e-mail die je vanuit je omgeving verstuurd, bij de ontvanger te kunnen afleveren.