Categorieën

Jaarovergang module Logistiek

Bij de module Logistiek zijn er een aanzienlijk aantal functies die je voor het afsluiten van het boekjaar moet doorlopen.

Prijzen en Kortingen

Onderstaande stappen zijn verplicht als je andere valuta’s dan de Euro gebruikt.

 • Op de laatste dag van het af te sluiten boekjaar (meestal 31-12) de kost-/verrekenprijzen aanpassen aan de koers op die dag middels de functie Valutaherwaardering Kostprijs (VVALWZ).
 • Verwerk daarna de aangepaste verrekenprijs definitief met de functie Verwerken Prijswijzigingen (VPRYWZ).

Onderstaande stap moet altijd uitgevoerd worden.

 • Controleer met de functie Verwerken Prijswijzigingen (VPRYWZ) of er nog onverwerkte mutaties zijn van logistiek > financieel.

Voorraad

Voorraadwijzigingen

Onderstaande stappen zijn verplicht:

 • Controleer met de functie Verwerken Voorraadmutaties (VVRKOR) of er nog onverwerkte mutaties zijn van logistiek > financieel.
 • Controleer met de functie Verwerken Magazijnoverboekingen (VMGOVB) of er nog onverwerkte mutaties zijn van logistiek > financieel.

Voorraadinventarisatie

Als er nog niet verwerkte tellijsten aanwezig zijn die nog in het af te sluiten boekjaar verantwoord moeten worden, verwerk deze dan met de functie Verwerken Telling (VINVEN).

Inkoop

Goederenontvangsten

 • Controleer of alle goederenontvangsten t/m de laatste werkdag van het af te sluiten jaar daadwerkelijk zijn ingevoerd.
 • Controleer met de functie Verwerken Goederenontvangsten (VGONTV) of er nog onverwerkte mutaties zijn van logistiek > financieel.

Inkoopafstemming

 • Controleer of alle ontvangen inkoopfacturen uit het af te sluiten jaar op moment van afsluiten daadwerkelijk zijn afgestemd met de ontvangen goederen.
 • Controleer met de functie Verwerking Afstemming Facturen (VAFINK) of er nog onverwerkte mutaties zijn van logistiek > financieel.

Verkoop en Verhuur

Orders/Magazijnhandelingen

Wanneer alle orders die in het af te sluiten boekjaar geleverd zijn ook daadwerkelijk als omzet verantwoord moeten worden, zijn de volgende stappen verplicht.

 • Controleer met de functie Gereedmelden Picklijsten (MPAKLS)of er nog onverwerkte mutaties zijn van logistiek > financieel.
 • Bij gebruik van de submodule verhuur/lease moeten voorafgaand aan het afsluiten van het boekjaar de functies Inname Huurgoederen (MRETOH) en Terugmelden Verhuur (MTMVRH) uitgevoerd zijn.

Facturering Logistiek Facturering Verkoop, Verhuur, Lease, Materieelverhuur

Onderstaande stappen zijn verplicht:

 • Er mogen bij de boekjaarafsluiting geen conceptfacturen van verkoop, verhuur, lease of materieelverhuur voor verdere verwerking klaar staan. Staan er nog conceptfacturen klaar, dan zijn er twee opties: verder verwerken of verwijderen.
 • Conceptfacturen die op het af te sluiten boekjaar betrekking hebben moeten te allen tijde vóór de jaarafsluiting verder verwerkt worden. Als de concepten verwijderd worden dan kunnen ze na de jaarovergang opnieuw gegenereerd worden met de functie Genereren/Afdrukken conceptfacturen (VCOLOG).
 • Controleer met de functie Verwerken Facturen (VFALOG) of er nog onverwerkte factuurmutaties zijn van werkorders/contracten > financieel.
 • Verwerk alle vaste prijs orders via de functie Nacalculeren Verkooporders (VNAKLO) om het resultaat in het af te sluiten boekjaar te verantwoorden.

Facturering Meer/Minder Uren Lease

Onderstaande stappen zijn verplicht:

 • Er mogen bij de jaarovergang geen meer/minder uren leaseconfiguraties te fiatteren staan die op het af te sluiten boekjaar slaan. Mochten er nog mutaties klaar staan, verwerk deze dan met de functie Fiatteren Te Factureren meer/minder uren lease-configuraties (MFIMMU).
 • Controleer met de functie Verwerken Facturen Meer/Minder Uren Lease-configuraties (VFIMMU) of er nog onverwerkte factuurmutaties zijn van logistiek > financieel.

Verzekeringen

Onderstaande stap is verplicht:

 • Controleer of voor alle periodes in het af te sluiten boekjaar de functie Verwerken Verzekeringspremies Verzekeringscontracten (VVWVZP) is uitgevoerd.

Assemblage

Controleer met de functie Gereedmelden Assemblageorders (MGDMAS) of er nog assemblageorders gereed gemeld kunnen worden zodat de voorraad bijgewerkt wordt of de artikelen klaargezet worden bij de verkooporder voor verdere verwerking in het af te sluiten boekjaar.

Controleer met de functie Gereedmelden Raaplijsten (MPCKAS) of er nog raaplijsten gereed gemeld kunnen worden zodat de voorraad bijgewerkt wordt (voorraad in de juiste magazijnen).

Naar volgende stap: module Leden Terug naar Checklist voor Eindejaarsafsluiting