Categorieën

Jaarovergang module Basis

Jaarovergang

Controleer of de feestdagen voor het komende jaar zijn ingevoerd. De feestdagen beheer je in de functie Feestdagen (MFEEST).

Controleer of voor het komende jaar de boekperiodes en de einddata van de boekperiodes aanwezig zijn. De boekperiodes voer je in via de shortcut Aantal boekperiodes per boekjaar in de Parameters Grootboek (MGBPAR). Vanuit de grootboekparameters kun je via de shortcut Einddata boekperiodes de gewenste einddata genereren (met de actie Einddata genereren) en/of wijzigen.

Wijzig zo nodig kostprijs en verkoopprijs van activiteiten, kostencomponenten, interne leveringscomponenten en materiaal componenten vóórdat de eerste weekstaten, logistieke orders en werkorderverantwoording in het nieuwe jaar worden ingevoerd. Gebruik hiervoor de functies:

  • Activiteiten (MAKTIV),
  • Kostencomponenten (MKSTKO),
  • Interne leveringscomponenten (MINLEV) en
  • Materiaalcomponenten (MMATKO).

Voer eventueel nieuwe tarieven in voor Calculatietariefelementen (MTAREL).

Na het aanpassen van de kostprijzen, verkooptarieven en calculatietarieven verwerk je met de functie Bijwerken Standaardcalculaties (VSTKAL) de gewijzigde gegevens door in de standaardcalculaties.

Verplichte stappen bij gebruik van een aantal specifieke modules

Bij gebruik van de modules Urenregistratie, Projecten en Service & Onderhoud zijn de volgende stappen verplicht:

  • Controleer of er een weektabel aanwezig is voor het nieuwe jaar in de functie Weektabellen (MWEKEN). Wanneer deze data niet correct c.q. afwezig is, ontstaan in andere modules foutmeldingen. Let hierbij op dat het aantal weken goed is ingevoerd (bevat het komende jaar 52 of 53 weken?) en dat startdatum van de eerste week klopt. AllSolutions hanteert ISO 8601 voor het bepalen van de start van het weeknummer. Week 1 is de week waarin de eerste donderdag van een jaar zit. Voorbeeld: 2024 heeft 52 weken en de startdatum van de eerste week is 01-01-2024. En controleer via de shortcut Weken of alle weken in de juiste boekperiode staan ingedeeld!
  • Controleer of voor het komende jaar het Planningsjaar (MPLNJR) aanwezig is inclusief arbeidscontractsoort(en) (shortcut) en de wettelijke en bovenwettelijke verlofuren waarop medewerkers recht hebben. Het jaar 2024 bestaat in principe uit 52 weken en de normjaartaak komt uit op 2.080 uur (bij een werkweek van 40 uur op basis van een fulltime dienstverband). (In geval van een jaar van 53 weken bestaat deze normjaartaak uit 2.120 uur.) Als je in je omgeving werkt met een kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december 2024, dan zijn er andere aantallen van toepassing. In het invulformulier kun je de bijbehorende normjaartaak dan via de default-knop laten uitrekenen.
  • Wanneer je wijzigingen hebt doorgevoerd en de normjaartaak per medewerk(st)er bestond al, dan voer je de functie Verwerken Planningsjaren (VPLNJR) voor het nieuwe jaar uit om de gegevens bij te werken.
Naar volgende stap: module HRM Terug naar Checklist voor Eindejaarsafsluiting