Categorieën

Jaarovergang module Donateurs

Aandachtspunten bij prolongatie

Controleer voorafgaand aan de prolongatie van toezeggingen naar het nieuwe boekjaar de tarieven bij de programma’s en voor waar nodig wijzigingen door. Dit gebeurt via de functie Programma’s (MDONGR – tarieven).

Controleer of alle toezeggingen verwerkt zijn om te voorkomen dat er mutaties voor het nieuwe jaar aangemaakt worden op basis van toezeggingen uit het afgesloten boekjaar. Dit gebeurt via de functie Invorderingen (MDOINV). Je ziet meteen welke nog verder verwerkt moeten worden.

Controleer met de functie Verwerken Invorderingen (VDOINV) of er nog onverwerkt invorderingen zijn van leden donateurs –> financieel.

Prolongeren

Voorafgaand aan de prolongatie eerst de tarieven bij de Programma’s (MDONGR) controleren en eventueel wijzigen (shortcut Standaard donaties). Daarnaast ook controleren of Invorderingen (MDOINV) uit het huidige jaar daadwerkelijk verwerkt zijn.

De prolongatie wordt gestart met de functie Prolongeren Toezeggingen Donateurs (VPRODO).

Naar volgende stap: module Financieel Terug naar Checklist voor Eindejaarsafsluiting