Categorieën

Jaarovergang module CRM – abonnementen

Jaarovergang

Wanneer de abonnementstarieven voor het nieuwe boekjaar wijzigen, voer je de nieuwe tarieven in bij de functie Basisgegevens Periodieken (MPERIO) vóórdat je het abonnementsjaar ophoogt via de functie Ophogen Jaar Abonnementenadministratie (VOPHJR).

Boekjaarafsluiting

Controleer voordat je de jaarafsluiting opstart of de functie Ophogen Jaar Abonnementenadministratie (VOPHJR) is uitgevoerd. Kijk hiervoor in de Parameters CRM (MMAPAR) in het deel abonnementen; staat hier het komende jaar, dan is de functie uitgevoerd.

Naar volgende stap: module Urenregistratie Terug naar Checklist voor Eindejaarsafsluiting