Categorieën

Werken in shifts

Bemand verhuur medewerkers werken vaak in ‘shifts’. Om je medewerkers snel en makkelijk hun werkuren te laten registeren, kun je ook in AllSolutions met shifts werken.

In de Parameters Urenregistratie (MUIPAR) is hiervoor het onderdeel Start/stop shifts aanwezig. Dit onderdeel is zichtbaar als de module Bemand verhuur in je omgeving is geactiveerd. Zodra je in dit onderdeel aangeeft dat je de functionaliteit voor start/stop-shifts wilt gebruiken, worden vier velden getoond waarin je kunt aangeven:

  • Vanaf welke datum je met de shift-functionaliteit wilt gaan starten.
  • Op welke activiteit de reistijd in een shift geboekt moet worden.
  • Op welke activiteit de schafttijd in een shift geboekt moet worden.
  • Op welke activiteit een storing die tijdens een shift naar voren komt, geboekt moet worden.

Functies ‘Shifts’ en ‘Verwerken Shifts’ 

Om in AllSolutions te werken met shifts zijn er de volgende twee functies: Shifts (MSHFBV) en Verwerken Shifts (VSHFBV). Wanneer een medewerker zijn shift begint, gebruikt deze de actie Start shift om zijn werkdag te starten. Deze zal dan in principe beginnen met reistijd naar de locatie waar het (eerste) werk wordt uitgevoerd.

Wanneer je op locatie bent aangekomen, kun je vanuit de Order (MORDER) via de shortcut Start/stop acties de tijdregistratie op de order laten starten met de actie Start/stop genereren. (Deze actie is zichtbaar als het werken met shifts via de Parameters Urenregistratie (MUIPAR) is geactiveerd). En als je klaar bent, kun je via dezelfde actie je werktijd op de order stoppen. Daarmee wordt dan gelijk weer een nieuwe activiteit gestart; dit is de activiteit die is uitgevoerd direct voorafgaand aan het werken op de order.

Aanvullend is er in de functie Shifts ook de mogelijkheid om je schafttijd te registreren en de tijd die je eventueel aan een storing besteedt. En met de actie Start activiteit kun je eventueel ook andere werkzaamheden, zoals werkplaatsbeheer, schoonmaken of opruimen registreren. Als laatste eindig je de dag met de actie Stop shift.

Met de functie Verwerken Shifts (VSHFBV) worden de in shifts verantwoorde uren vervolgens verwerkt naar de weekstaten. Het is dan ook aan te raden om deze functie in de Program Batch Jobs (MJOBNR) te schedulen, zodat deze standaard op een vaste tijd wordt uitgevoerd.

Van de verwerking van de shifts ontvang je een verwerkingsverslag. In de Parameters Verkopen (MVKPAR) wordt in het veld Volgend verslagnummer uren shift de nummering van deze verslagen bijgehouden (in het onderdeel Bemand Verhuur).