Categorieën

Brandstoftoeslag in rekening brengen bij bemand verhuurorders

Bij bemand verhuurorders is het mogelijk om standaard een brandstoftoeslag te berekenen. In de Parameters Verkopen (MVKPAR) stel je in het veld Brandstoftoeslag percentage in welk percentage van de huurprijs default als brandstoftoeslag wordt gehanteerd. Als je voor de brandstoftoeslag kosten in rekening wilt brengen, geef je in het veld Kostencode brandstoftoeslag aan welke kostencode je default hiervoor wilt gebruiken. Beide velden vind je in het onderdeel Bemand verhuur – toeslagen.

Hierna geef je bij de Artikelen (MARTIK) met het veld Brandstoftoeslag (in het onderdeel Bemand verhuur) aan bij welke machines en/of artikelen je de toeslag wilt berekenen. Daarnaast geef je ook bij de Debiteuren (MDEBST) aan bij welke van je klanten je de brandstoftoeslag wilt hanteren. En eventueel kun je hier per debiteur een afwijkend toeslagpercentage instellen. Bij de debiteur vind je de velden Brandstoftoeslag en Brandstoftoeslag percentage in het onderdeel Bemand verhuur.

Bij het aanmaken van een nieuwe bemand verhuurorder (MORDER) worden bij het opslaan (op basis van de instellingen in de parameters, bij de artikelen en de debiteur) de velden voor het berekenen van de brandstoftoeslag automatisch gevuld. Je kunt per order eventueel ook nog een afwijkend percentage hanteren. Vink dan het veld voor het automatisch bepalen van de brandstoftoeslag uit en geef in de velden daaronder aan

  • Dat je voor deze order een brandstoftoeslag wilt hanteren.
  • Welk percentage brandstoftoeslag je voor deze order wilt hanteren.

Bij de facturering wordt de brandstoftoeslag vervolgens automatisch als kostenregel toegevoegd.