Categorieën

Tekst in featurepagina opnemen

Natuurlijk kun je ook ‘gewoon’ tekst in een kolom van een featurepagina opnemen. In de tekst heb je een aantal opmaakmogelijkheden. Ook is het mogelijk om links in de tekst op te nemen. Zet de helptekst in je scherm aan om de meest up-to-date mogelijkheden te zien. Op dit moment zijn dit:

 • Cursief: tekst tussen asteriksen zetten: *voorbeeld*.
 • Vet: tekst tussen twee asteriksen zetten: **voorbeeld**.
 • Vet en Cursief: tekst tussen drie asterisken zetten: ***voorbeeld***.
 • Headers: regel beginnen met === (grote letters = H3) of == (grotere letters = H2).
 • Hyperlink: [[link=url]] en [[/link]].
 • Link naar tekst- of featurepagina: [[page=paginanummer]] en [[/page]].
 • Link naar detailpagina (webwinkel)artikel: [[artikel=artikelnummer]] en [[/artikel]].
 • Link naar detailpagina cursus: [[cursus=bedrijfscode/projectnummer/subprojectnummer]] en [[/cursus]].
 • Link naar functie: [[function=functienaam]] en [[/function]].
 • Link naar e-mailadres: [[mail=mailadres]] en [[/mail]].
 • Opsomming: regel beginnen met een streepje (‘-‘) of asterisk (‘*’) gevolgd door een spatie.
 • Genummerde lijst: regel beginnen met een getal gevolgd door een punt en een spatie.

Op de plaats van ‘en‘ in bovenstaande opties typ je de tekst die je als link in de pagina wilt tonen. Voorbeeld in geval van een link naar een andere pagina:

[[page=3154]]Klik hier[[/page]] voor meer informatie over….

In zinnen die beginnen met een getal gevolgd door een punt kun je een backslash opnemen. Hiermee voorkom je dat de zin in een opsomming wordt omgezet. Voorbeeld: 2015. Wat een fantastisch jaar.