Categorieën

Een project, subproject en/of projectfase gereed melden

Zodra een project, subproject en/of projectfase is afgerond, is het mogelijk dit gereed te melden. Gereed melding vindt plaats in twee stappen:

  1. Eerst wordt een project, subproject en/of projectfase technisch gereed gemeld (actie Technisch gereedmelden). Dit houdt in dat het niet meer is toegestaan uren te verantwoorden, maar dat er nog wel kosten mogen worden verantwoord.
  2. Vervolgens wordt het project, subproject en/of projectfase ook administratief gereed gemeld (actie Administratief gereedmelden), wat inhoudt dat er helemaal niet meer op het project mag worden verantwoord.

Let op: Zodra een subproject wordt gereed gemeld, worden ook automatisch alle bijbehorende projectfasen gereed gemeld. En zodra een project wordt gereed gemeld, worden ook automatisch alle onderliggende subprojecten en projectfasen gereed gemeld.

Het technisch of administratief gereed melden kan eventueel weer ongedaan worden gemaakt door nogmaals op de bijbehorende actie te klikken.