Categorieën

Aansluiting vrijgevallen onderhanden werk (OHW)

In de browsers met Projecten (MPROJE), Subprojecten (MPRSUB), Projectfasen (MPRFAS) en Calculatieregels (MPRCAL) is de (standaard)weergave Projectnummer (vrijgevallen OHW) beschikbaar. Deze weergave toont het overgeboekte onderhanden werk (OHW) van alle projecten (zowel vaste prijs als regie) naar de Verlies- en Winstrekening. Voor vaste prijs projecten worden de velden in deze weergave ingeteld op het moment dat het project wordt nagecalculeerd. Hierbij wordt het OHW en/of de termijnfacturatie overgeboekt van de balansrekening naar de Verlies- en Winstrekening.

Bij regieprojecten worden de velden in deze weergave ingeteld voor het deel van het regieproject dat op dat moment is gefactureerd. Met de weergave kun je een aansluiting maken met het grootboek.