Categorieën

Gebruik van wildcards in nummerranges

Via de functie Nummering per Bedrijf/Afdeling (MRESNR) kun je per bedrijf of afdeling nummerdomeinen onderhouden voor verschillende onderdelen zoals debiteuren, facturen, offertes en projecten. Bij de (automatische) bepaling van het nummer wordt dan een nummer toegekend uit het betreffende domein.

In het veld Afdeling kun je gebruik maken van de wildcards ‘.’ en/of ‘*’. Dit geeft de mogelijkheid om een nummerdomein voor meerdere afdelingen in te richten, bijvoorbeeld voor alle subafdelingen die onder een afdeling vallen. Het teken ‘*’ in de afdelingscode staat hierbij voor een reeks willekeurige tekens en het teken ‘.’ voor één willekeurig teken. Voorbeeld:

616      Het nummerdomein geldt alleen voor afdeling 616.
61*Het nummerdomein geldt voor alle afdelingen die beginnen met de karakters ’61’.
6.. Het nummerdomein geldt voor alle afdelingen die beginnen met het karakter ‘6’ en daarachter nog twee 
willekeurige andere karakters.
*Het nummerdomein geldt voor alle afdelingen.

 (Houd er rekening mee dat de afdelingscode standaard maximaal 8 tekens kan bevatten.)