Categorieën

Contactpersonen en functies beheren

Contactpersonen aanmaken bij een organisatie.

Er zijn twee manieren om contactpersonen bij organisaties (scholen, besturen) aan te maken:

  • Maak de contactpersoon eerst aan als Relatie: Persoon (MRLPRS). Koppel deze persoon daarna aan de betreffende organisatie via de shortcut Organisaties. Via de + knop in het vervolgscherm kun je de organisatie selecteren.
  • Je kunt de contactpersoon ook vanuit de Relatie: Organisatie (MRLORG) toevoegen via de shortcut Contactpersonen. In het vervolgscherm gebruik je de actie +Nieuw (voor een nieuw in te voeren persoon) of actie + Persoon koppelen (om een al in de database aanwezige persoon te koppelen)

Een persoon kan bij meerdere organisaties als contactpersoon gekoppeld worden. Door middel van de velden datum in dienst en datum uit dienst kun je aangeven in welke periode de persoon als contactpersoon voor de organisatie actief is.

Voorkeur postadres bij (aanmaken van) een contactpersoon.

Het veld Voorkeur postadres heeft alleen betrekking op het correspondentieadres, niet op het e-mailadres.

Functies van een contactpersoon

Bij een contactpersoon kan aangegeven worden welke functie(s) de persoon heeft binnen de organisatie. Via de shortcut Functies kun je een functie toevoegen. Met de datumvelden geef je aan in welke periode de functie wordt uitgevoerd. Een contactpersoon kan binnen een organisatie meerdere functies hebben.