Categorieën

Submodule voor non-gouvernementele organisaties (NGO’s)

AllSolutions beschikt over een submodule voor non-gouvernementele organisaties oftewel NGO’s. Zo worden organisaties aangeduid die geen overheden vertegenwoordigen. Op het gebied van mensenrechten, vrede, veiligheid en milieu zijn vele duizenden NGO’s actief, sommige plaatselijk en van geringe omvang. Andere internationaal en omvangrijk.

De submodule biedt de mogelijkheid om de fundtoekenning van een NGO volledig te registreren en te administreren binnen de projectadministratie, inclusief betrokken donoren en partners. Daarnaast biedt de module een koppeling met Promeva. Via de koppeling wordt een groot aantal projectgegevens vanuit AllSolutions met Promeva gedeeld. In dit performance management systeem voor projecten is de verslaglegging van content en Key Performance Indicatoren specifiek voor NGO’s mogelijk, volledig volgens de IATI regelgeving. Ook integreren beide systemen naadloos met Google Drive.

IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector. Het is een internationaal initiatief waarbij donororganisaties, overheden en NGO’s samenwerken om de transparantie en openheid van ontwikkelingssamenwerking te verbeteren. Daarnaast is het de rapportagevorm voor de strategische partnerschappen. Met de module sluit AllSolutions naadloos aan op de wensen, eisen en uitdagingen binnen een NGO.