Categorieën

Inzicht in herkomst van funds vanuit offertes

Bij een Project (MPROJE) kun je via de shortcut Funds registreren uit welke offerte (proposal/donor contract) de bijdrage afkomstig is. En omgekeerd kun je bij de Offertes (MOFFER) via de shortcut Toegewezen subsidie inzien aan welke projecten de subsidie/funding van de offerte is toegewezen.

Je kunt hierbij ook aansturen welke proposals/donor contracts aan projecten gekoppeld mogen worden. In de Parameters Projecten (MPRPAR) zijn hiertoe de velden Vanaf – t/m offertestatus beschikbaar (zichtbaar als het registreren van subsidies is geactiveerd). Op deze manier kun je inregelen dat alleen funds uit definitieve c.q. bevestigde offertes aan projecten worden gekoppeld.