Categorieën

Journaalposten kasboeken inlezen (NGO-module)

Met de functie Inlezen interface Grootboek (VASCII) kun je grootboekmutaties (journaalposten) importeren. Het is daarbij ook mogelijk journaalposten in te lezen voor kasboeken waarbij het veld Begin- en eindsaldo niet tonen bij boeken is geactiveerd.

De geïmporteerde gegevens kun je inzien en controleren met de functie Informatie Interface Grootboek (IASCII). Hierna verwerk je de boekingen met de functie Verwerken Interface Grootboek (VEXTVE). Hierbij worden overigens dezelfde controles uitgevoerd als bij boekingen die handmatig worden ingevoerd en verwerkt.